1-800-537-8072

other diamond pendant > White Gold >