1-800-537-8072
other diamond pendant > White Gold >